Kodi Nastavenie pre Sybu Vzdialené ovládanie

Kodi.tv musí byť nainštalovaný na nejakom počítači alebo zariadení vo vašej sieti a musí byť spustený, kým budete pokračovať.

Na Kodi nastavte nasledovné

Kodi (v17 Krypton, v18 Leia, v19 Matrix ) – Nastavenia Profily=Štandardná

Systém > Nastavenia služby > Ovládanie > Web server > Povoliť diaľkové ovládanie prostredníctvom HTTP

Systém > Nastavenia služby > Ovládanie > Web server > Port > 8080

Systém > Nastavenia služby > Ovládanie > Web server > Meno používateľa > kodi

Systém > Nastavenia služby> Ovládanie > Web server > Heslo >

Systém > Nastavenia služby > Ovládanie > Application Control > Povoliť diaľkové ovládanie pomocou programov v tomto systéme

Systém > Nastavenia služby > Ovládanie > Application Control > Povoliť diaľkové ovládanie pomocou programov v iných systémoch

Systém> Nastavenia služby> Hlavné > Zeroconf > Oznamovať služby ostatným systémom

Kodi (v12 – v16) – Nastavenia Profily=Štandardná 

Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Povoliť ovládanie Kodi cez HTTP

Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Port  > 8080

Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Meno používateľa> kodi

Systém > Nastavenia > Servery> Webserver > Heslo>

Systém > Nastavenia > Servery> Diaľkové ovládanie> Umožniť diaľkové ovládanie programami v tomto systéme

Systém > Nastavenia > Servery> Diaľkové ovládanie > Umožniť diaľkové ovládanie programami v iných systémoch

Systém > Nastavenia > Servery>  Zeroconf > Oznamovať tieto služby ďalším počítačom cez Zeroconf


Firewall

Ak budete vyzvaný, povoľte Kodi  na firewalle.

Nastevenie Sybu Aplikácie

Ak Sybu Aplikácia nedokáže nájsť automaticky zariadenie s Kodi

v17: Kodi IP adresa: Systém > Systémové Informácie > Súhrn > IP adresa


v12-v16:  Kodi IP adresa: Systém > Systémové Informácie > IP adresa

Port: väčšinou  8080. Tak ako je nastavené v Kodi Nastaveniach

Username / Meno : Voliteľné. Pôvodné je kodi pre Kodi zariadenia

Password / Heslo: Voliteľné. Tak ako je nastavené v Kodi Nastaveniach

Zeroconf

Ak obdržíte varovanie 'Failed to start zeroconf' odporúčame nainštalovať Zeroconf službu pre váš operačný systém. Týmto dosiahnete to, že iPhone dokáže vyhľadať zariadenie Kodi podľa jeho mena.

Usage

On Screen Navigation

Repeated scrolling – long press hold

For repeated scrolling in a direction, which may be useful for long on screen lists,  simply tap and hold direction button

Gesture based scrolling

Swipe, flick, drag scroll based gesture can initiated from anywhere on-screen except very top, very bottom,  and not on the time or volume control.

Time Adjust  – time scrubbing

For fine gain time adjustments

Scroll and Gesture Direction

To swap the scroll/gesture direction between natural and unnatural, set the preference in Info/Setup > Control > Reverse Scroll

Host Management – Delete Host

Long press hold the Host icon

FAQ and Questions

Feedback

Please let us know about a problem or if you want to report a bug.

(Please consider using this before giving a low star or poor review on the App Store and we will assist.  The App Store does not allow for any response or resolution to a question or issue)

Some users have reported that app crashes on iOS 14.2 on launch, this is resolved by:

Method 1:  Uninstall and reinstall the App.

Method 2:  Set the “Offload App” in iOS settings.    General Settings > Storage > Sybu Kodi > Offload App

Love the App

If you like the App, consider to give it a good review or rating in the Apple App Store or like us on Facebook or Instagram. – I will really appreciate it! The App is free, does not have any annoying advertising. I have created it because I like a single screen interface, and I use it every day. So let me know if you also like it, or rate or review it.